Polacy widzą szansę w psychodelikach. Większość chce, żeby rząd ułatwił badania w zakresie medycznym

Dwóch na trzech Polaków stwierdza, że rząd powinien ułatwić prowadzenie badań z użyciem substancji psychodelicznych w kontekście stricte medycznym, które w przyszłości mogłyby pomóc w leczeniu zaburzeń psychicznych, depresji czy uzależnień. Jednocześnie co czwarta osoba nie ma zdania w tej kwestii. Zwolennikami ww. rozwiązania są przede wszystkim najmłodsi dorośli i seniorzy, a przeciwnikami – głównie rodacy w wieku 35-54 lat. Jak przekonują eksperci, obecne podejście władz do tej kwestii jest dość ostrożne, ale to musi się zmienić. Jednak do tego potrzeba m.in. gromadzenia większej ilości solidnych danych naukowych właśnie na podstawie badań. Znawcy tematu prognozują też, że będzie wzrastać liczba osób opowiadających się za ułatwieniami w tym zakresie, ale Polaków trzeba do tego odpowiednio przygotować.

Większość jest na „tak”

65,5% respondentów uważa, że nowy rząd powinien ułatwić badania z użyciem substancji psychodelicznych w kontekście stricte medycznym, które w przyszłości mogłyby pomóc w leczeniu np. zaburzeń psychicznych, depresji, uzależnień, chorób Parkinsona czy Alzheimera. Przeciwnego zdania jest 11,3% z ponad tysiąca uczestników sondażu przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i ONDARE legal/business hub. Z kolei 23,3% ankietowanych nie ma jeszcze wyrobionej opinii na ten temat.

– Większość badanych opowiada się za ułatwieniem użycia substancji psychodelicznych w celach medycznych. Jest to na pewno skutek ogólnej oceny stanu zdrowia psychicznego polskiego społeczeństwa po czasach pandemii covidowej. Nie można także pominąć narastających problemów związanych ze stresem, niepewnością w utrzymaniu pracy, konkurencyjnością, większymi oczekiwaniami od życia, nieumiejętnością wypoczywania i brakiem otwartości względem innych osób – komentuje prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN).

Należy podkreślić, że badanym została przy pytaniu podana pełna definicja dot. psychodelików. – Wynik ponad 60% sugeruje, że społeczeństwo staje się coraz bardziej otwarte na naukowe i medyczne zastosowania ww. substancji. Wzrost ten może być napędzany postępami w badaniach naukowych oraz świadomością niewydolności służby zdrowia wobec narastających problemów psychicznych. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że substancje psychodeliczne mogą mieć zastosowanie w leczeniu poważnych schorzeń. Rośnie więc zainteresowanie innowacyjnymi metodami terapii, szczególnie w kontekście chorób, gdzie dotychczasowe metody często zawodzą – mówi Aleksandra Maciejewicz, współautorka badania z ONDARE legal/business hub.

Natomiast dr Justyna Holka-Pokorska z Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zwraca uwagę na rolę kolejnych doniesień w mediach na temat publikacji naukowych dotyczących efektywności medycznego stosowania psychodelików. Mowa w nich o przełomowych dla terapii depresji czy zespołu stresu pourazowego wynikach badań z zastosowaniem psylocybiny oraz metynylodioksymetamfetaminy (MDMA). To doprowadziło do ogromnego zainteresowania ww. substancjami wśród osób, którym z jakiegoś powodu nie udało się uzyskać wystarczającej pomocy ze strony profesjonalistów zdrowia psychicznego lub nigdy do nich nie dotarły. Jak zaznacza ekspertka, przekłada się to także na wzrost zgłaszalności do psychoterapeutów i psychiatrów osób deklarujących zażywanie różnych substancji o charakterze psychodelicznym na własną rękę i poszukujących pomocy w zakresie terapeutycznej analizy lub integracji doświadczeń psychodelicznych.

– Uważam, że społeczeństwo trzeba bardziej edukować w tym temacie. Nie można pozostawiać ludzi w stanie często głębokiej niewiedzy. Wyraźnie trzeba zaznaczyć też, że oczywiście mówię o wykorzystywaniu substancji psychodelicznych do działań stricte medycznych. Rekreacyjne używanie ich przez Polaków to jest inny temat, którego przyszłości na ten moment w ogóle nie widzę. Stąd niezmiernie ważny jest aspekt ww. edukacji – dodaje Aleksandra Maciejewicz.

Pokoleniowe postrzeganie tematu

Według sondażu, zwolennikami ww. rozwiązania są przede wszystkim osoby w wieku 18-24 lat oraz 65-74 lat, a także pochodzące z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców oraz powyżej 500 tys. ludności. Jak podkreśla prof. Krystyna Gołembiowska, ludzie młodzi wykazują zainteresowanie psychodelikami, bo dążą do poprawy swojego funkcjonowania w społeczeństwie. Na ogół są też lepiej wykształceni, co w tym przypadku ma spore znaczenie. Ponadto mają łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju informacji, poszukują nowości, w tym docierają do nowych metod leczenia różnych zaburzeń. Zdaniem ekspertki IF PAN, ciągle też młode osoby lubią eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi, nie tylko z psychodelikami.

– Najmłodsze pokolenie dorosłych prawdopodobnie generalnie obraca się w przestrzeni informacyjnej, w której co rusz pojawia się temat substancji psychodelicznych, badań nad nimi oraz zjawiska ich rekreacyjnego używania. Nawet jeżeli młodzi ludzie są przeciwnikami tego ostatniego, to nie negują potrzeby prowadzenia badań pod kątem zastosowań medycznych. Natomiast grupa w wieku 65-74 lat raczej jest ogólnie pozytywnie nastawiona do pomysłów, które mogą poprawić szeroko pojmowaną jakość opieki medycznej – stwierdza adwokat dr Filip Duski, konsultant Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Z kolei zdaniem Aleksandry Maciejewicz, te wyniki świadczą także o zmianie postaw społecznych i rosnącej świadomości na temat potencjalnych korzyści medycznych psychodelików. Wskazuje to także na dywersyfikację podejść do zdrowia i leczenia w różnych grupach społecznych. To może mieć związek m.in. z osobistymi doświadczeniami z tradycyjnym systemem opieki zdrowotnej. Z kolei przeciwnikami wspomnianego rozwiązania są głównie osoby w wieku 35-44 lat oraz 45-54 lat, a także pochodzące z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców, od 100 tys. do 199 tys. oraz ze wsi i z miast do 5 tys. ludności.

– Osoby z tej grupy wiekowej mogły dorastać w okresie, gdy panowały inne postawy wobec substancji psychodelicznych, które były często przedstawiane w negatywnym świetle. Mogą więc mieć dogmatyczne przekonania dotyczące ryzyka związanego z nimi. Ponadto, w mniejszych społecznościach często panują bardziej tradycyjne poglądy i może być mała ekspozycja na nowe idee i badania. Może to wpływać na mniejszą świadomość lub większą nieufność wobec nowych metod leczenia – analizuje ekspertka z ONDARE legal/business hub.

Coraz większe zainteresowanie

Według dr. Duskiego, bieżące wydarzenia polityczne mają mocno umiarkowany wpływ na przychylność organów władzy publicznej wobec planów prowadzenia badań nad psychodelikami. Istotniejsze znaczenie zdaje się mieć województwo, na terenie którego planuje się prowadzić badania i konkretny wojewódzki inspektorat farmaceutyczny. Zdaniem eksperta, idealnie byłoby, żeby poziom kontroli nad substancjami, a przede wszystkim ich klasyfikacja do poszczególnych grup, odpowiadały aktualnej wiedzy naukowej. Zgodnie z nią, rzekome zagrożenia związane ze stosowaniem psychodelików, zarówno w kontekście eksperymentalnym, medycznym czy rekreacyjnym, są dosyć istotnie przeszacowane. Oczywiście, należy mieć na uwadze realne niebezpieczeństwa związane z ryzykiem wystąpienia psychozy lub pojawienia się zespołu HPPD (przewlekłych zaburzeń postrzegania wywołanych psychodelikami).

– Władze wydają się podchodzić do tematu substancji psychodelicznych z dużą dozą ostrożności, podkreślając potrzebę solidnych dowodów naukowych, które potwierdzałyby ich potencjał terapeutyczny. Jest to stanowisko konserwatywne, ale oparte na tym, że nauka i dowody są ponad wszystko. By to nastawienie mogło ulec zmianie, kluczowe będzie gromadzenie solidnych danych naukowych. Potrzebna będzie także ewolucja międzynarodowych standardów i rekomendacji. Idealne podejście powinno być zrównoważone, otwarte na nowe odkrycia, a także odpowiedzialne i bezpieczne. Jednocześnie władzy powinno zależeć na dobrobycie obywateli, szczególnie w kontekście niewesołych statystyk dotyczących skali depresji, samobójstw czy objawów zespołu stresu pourazowego wśród Polaków – zaznacza Aleksandra Maciejewicz.

W opinii prof. Gołembiowskiej, rośnie potrzeba szybkiego zdobycia środków na poprawę dobrostanu, ale też nowych substancji leczniczych, które byłyby skuteczniejsze niż dotychczasowe terapeutyki. Łatwość pozyskiwania informacji za pomocą Internetu o cudownych właściwościach grzybów psylocybinowych czy MDMA będzie z pewnością generować większe zainteresowanie tematem. Będzie też przybywać osób opowiadających się za ułatwieniem użycia substancji psychodelicznych w celach medycznych. To wydaje się dość naturalną drogą.

– Już teraz dostrzegamy rozwój mało zbadanego jeszcze w Polsce zjawiska samopomocy w zakresie wzajemnej edukacji i wspierania się w używaniu substancji psychodelicznych. Osoby eksperymentujące z psychodelikami nadają tym zdarzeniom intencję samoleczenia oraz znaczenie terapeutyczne. W ostatnich dwóch latach rozwinęło się także podziemie terapeutyczne, w którym substancje  psychodeliczne o nieokreślonym składzie i dawkach bywają podawane przez osoby legitymujące się własnymi doświadczeniami z psychodelikami. Rozmiar i ewentualne szkody zdrowotne dla poszukujących tego typu doświadczeń są jeszcze mało znane i wymagają dalszych badań – podsumowuje dr Justyna Holka-Pokorska.

Porada Cookstore

Gotowanie zdrowo to proces, który obejmuje wybieranie odpowiednich składników, przygotowywanie ich w sposób, który zachowuje wartość odżywczą, i unikanie nadmiernego dodawania soli, cukru i tłuszczów. Oto kilka ogólnych wskazówek dotyczących zdrowego gotowania:

 1. Wybieraj zdrowe składniki:
  • Owoce i warzywa: Bogate w witaminy, minerały i błonnik. Staraj się spożywać różnorodne rodzaje warzyw i owoców.
  • Pełnoziarniste produkty zbożowe: Wybieraj pełnoziarniste chleby, makarony, ryż itp., które dostarczają błonnika i składników odżywczych.
  • Chude źródła białka: Kurczak, indyk, ryby, fasola, soczewica, quinoa i inne chude mięsa lub roślinne źródła białka.
  • Produkty mleczne o niskiej zawartości tłuszczu: Wybieraj mleko, jogurt i sery o niskiej zawartości tłuszczu.
 2. Ogranicz sól:
  • Staraj się używać mniej soli podczas gotowania. Zamiast tego, eksperymentuj z ziołami, przyprawami i świeżymi ziołami, aby dodawać smak potrawom.
 3. Unikaj nadmiaru tłuszczu:
  • Wybieraj zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy czy awokado.
  • Unikaj smażenia na dużo tłuszczu. Lepiej gotuj, dusz lub piecz jedzenie.
 4. Gotuj na parze, dusz lub piecz:
  • Te metody gotowania pomagają zachować więcej składników odżywczych niż smażenie czy gotowanie w dużo wody.
 5. Unikaj przetworzonych produktów:
  • Przetworzone jedzenie często zawiera dużo soli, cukru i sztucznych dodatków. Wybieraj świeże, nieprzetworzone składniki.
 6. Ogranicz cukry dodane:
  • Ogranicz spożycie słodyczy, napojów słodzonych i innych produktów zawierających dodany cukier.
 7. Przygotowuj posiłki w domu:
  • Gotowanie w domu daje kontrolę nad tym, co znajduje się w twoim jedzeniu. Unikaj częstego korzystania z dań gotowych i fast foodów.
 8. Używaj mniejszych porcji:
  • Odpowiednie porcje pomagają unikać nadmiernego spożywania kalorii.
 9. Picie wody:
  • Woda jest kluczowa dla zdrowia. Staraj się pić wystarczającą ilość wody każdego dnia.
 10. Eksperymentuj z nowymi przepisami:
  • Spróbuj różnych metod gotowania i eksperymentuj z nowymi przepisami, aby utrzymać różnorodność w diecie.

Pamiętaj, że zdrowe gotowanie to również kwestia ogólnej diety i stylu życia, a nie tylko pojedynczych posiłków. Regularna aktywność fizyczna i zrównoważona dieta są kluczowe dla utrzymania zdrowego stylu życia.

Dieta ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka. Wybór odpowiednich składników odżywczych i utrzymanie zrównoważonej diety są kluczowe dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Oto kilka aspektów, w jakie sposób dieta wpływa na zdrowie:

 1. Dostarczanie składników odżywczych:
  • Dieta powinna dostarczać organizmowi odpowiednich ilości białka, węglowodanów, tłuszczów, witamin i minerałów. Właściwa równowaga tych składników odżywczych jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 2. Zarządzanie wagą:
  • Dieta wpływa na bilans kaloryczny, co ma bezpośredni wpływ na utrzymanie wagi ciała. Nadmierna ilość spożywanych kalorii może prowadzić do nadwagi lub otyłości, co z kolei zwiększa ryzyko wielu chorób, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca czy niektóre rodzaje nowotworów.
 3. Zdrowie serca:
  • Dieta bogata w błonnik, nienasycone kwasy tłuszczowe (znajdujące się np. w oliwie z oliwek, rybach) i uboga w tłuszcze nasycone i cholesterol może pomóc w utrzymaniu zdrowego serca i naczyń krwionośnych.
 4. Regulacja poziomu cukru:
  • Dieta ma istotny wpływ na regulację poziomu cukru we krwi. Osoby z cukrzycą muszą szczególnie zwracać uwagę na ilość spożywanych węglowodanów i typy węglowodanów w diecie.
 5. Zdrowe kości i zęby:
  • Wprowadzenie odpowiednich ilości wapnia, witaminy D i innych minerałów do diety wspomaga zdrowie kości i zębów.
 6. Odporność:
  • Dieta wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Spożywanie różnorodnych składników odżywczych, takich jak witaminy i minerały, pomaga w utrzymaniu silnej odporności i zmniejsza ryzyko infekcji.
 7. Zdrowie psychiczne:
  • Badania wskazują, że dieta może wpływać na zdrowie psychiczne. Spożywanie zdrowych tłuszczów, owoców, warzyw, ryb i pełnoziarnistych produktów zbożowych może korzystnie wpływać na funkcje mózgu i zmniejszać ryzyko depresji oraz zaburzeń psychicznych.
 8. Zdrowie jelit:
  • Dieta bogata w błonnik i probiotyki wspiera zdrowie jelit, poprawiając trawienie i absorpcję składników odżywczych.
 9. Redukcja ryzyka chorób przewlekłych:
  • Zdrowa dieta może pomóc w zmniejszeniu ryzyka wielu chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca, nadciśnienie, udar mózgu i niektóre rodzaje nowotworów.

Podsumowując, zdrowa dieta to kluczowy element utrzymania ogólnego zdrowia i prewencji wielu chorób. Ważne jest również uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji żywieniowych każdej osoby.

Może Ciebie zainteresować

+ There are no comments

Add yours